Oversigt

Velkommen til Westcon Nordic

Westcon er en division under Westcon Group, som er en global B2B distributør af kommunikationsprodukter fra de markedsførende producenter som Cisco, Extreme og Avaya. Via et bredt produktsortiment, højt kompetenceniveau, en lang række salgsværktøjer og ydelser, giver vi vores forhandlere i Skandinavien en mulighed for at opnå succes, ved at give dem forudsætningerne for at kunne tilbyde helhedsløsninger, som effektiviserer deres kunders kommunikation. Westcon løsninger omfatter produkter inden for netværk, telefoni, sikkerhed, mobilitet og video.

Har dit firma behov for at kommunikere med kunder, leverandører og medarbejdere, så har WestconConvergence løsningerne til dig.


Historie

Frem til 1988 var markedet for virksomhedstelefoni helt gennemreguleret. Som kunde havde man kun et valg, når man skulle købe omstillingsanlæg – Televerket. Men i 1989 blev markedet dereguleret, og vi, der er en del af Doro-koncernen, var et af de første firmaer, som kunne tilbyde et alternativ til Televerkets monopol. Gennem attraktive priser, design og øget funktionalitet etablerede vi os ganske hurtigt som en af Skandinaviens største distributører af omstillingsanlæg.

Op igennem 1990'erne gennemgik markedet for omstillingsanlæg en hurtig udvikling. Nye distributører kom til, nye funktioner som digitale linjer, telefonsvarere og computerunderstøttet telefoni blev udviklet, ligesom nye producenter fik fodfæste i Skandinavien. Men den store begivenhed var trods alt årtusindeskiftet, som tvang mange virksomheder, der havde valgt omstillingsanlæg af et andet fabrikat end vores, til at skifte til nye anlæg for at være sikre på, at deres telefoniløsninger også ville fungere efter 31/12 1999. Vi tilbød Y2K-sikre løsninger og tog tidligt en førende position, når det gælder den nyeste teknik, hvilket gjorde, at vi styrkede vores markedsposition markant i denne periode.

I slutningen af 1990'erne og begyndelsen af det nye årtusinde tiltog efterspørgslen efter løsninger, der kunne skabe integrationen mellem telefoni og computer. I første omgang drejede det sig om i stadig større udstrækning af anvende pc'en til telefoni og efterfølgende om at integrere geografisk adskilte kontorer med hinanden gennem mere effektiv infrastruktur. Her var vi førende med produkter og kompetencer, som var tilpasset kundernes behov og med primær fokus på løsninger frem for produkter.

I takt med at telefonmarkedet i begyndelsen af det nye årtusinde blev stadig mere standardiseret og dereguleret, blev også produkterne og salget mere internationalt. Som en direkte følge heraf købte vi i 2002 den globale tele- og netværksdistributør Westcon Group. Dette gav os ikke blot et større marked og en bedre produktforsyning, men også adgang til de nu stadig vigtigere netværks-, mobilitets- og sikkerhedsprodukter. Ved nu at være en del af denne globale koncern har vi udviklet os til en moderne specialistdistributør af virksomhedskommunikation baseret på IP, hvor telefoni stadig er vigtigt, men kun en af alle de forretningsmuligheder, som vores partnere har i dag.